Startside.

Morfar Thorvald Larsen. 

Lidt om ham og min familie fra Møn. Min morfar arbejdede i en menneskelalder på Klintholm Gods. 

 

Øverst til venstre: Thorvald - ved siden af ham Frederik

Christian og Elin i midten.

Nederst fra venstre: Hilda - Oscar - Marie.

Min familie - Larsen grenen.

Guldbryllup i 1935, Christian Larsen og Ellen (Elin) Larsen.

Til højre for bryllupsparret min mor Ruth Larsen - pigen med de bare arme.

Til højre for hende min morfar Thorvald Larsen.

Stående foran Thorvald ses Kurt - min mors tvillingebror.

Bag Thorvald står Harry, yderst til højre står Børge.

Bag min mor står min mormor Johanne Lützhöft Larsen med Ena på armen.

 

Nyt: Kammerherre C.C. Scavenius mindeord om min morfar Thorvald Larsen - se nederst på siden.

Nedenstående beretning handler om min mormor Johanne Lützhöft og min morfar Thorvald Larsen.

Johanne har arbejdet på Liselund Slot, Thorvald arbejdede i rigtig mange år på Klintholm Gods. Alice min mors søster har skrevet beretningen.

 Min Far og Mors Liv og Levned

Afskrift efter poesibog, håndskrevet af Alice fra Lolland,

Ved Anne Lützhöft

Min Far er Arbejdersøn, født i en lille idyllisk By, Mandemarke på Møen, beliggende ude ved Klinteskoven. Farmor var én af de mange "Roepiger", som for mange år siden kom til Danmark., fra Sverige, for at luge Roer på Klintholm Gods der arbejdede min farfar også de to forelskede sig i hinanden og blev gift og kom til at bo i et af Klintholms huse i Mandemarke der var 3 stuer, køkken, entre, spisekammer, lo, kostald og en mægtig have, uden for huset bagtil en blomsterhave, op ad Muren Stokroser, nogle Trappesten ned til den skønneste Blomsterhave med små bede og alle mulige Blomster derefter en stor Frugthave og et stort Stykke med Roer, og alle mulige Grønsager sådan så min Fars hjem ud efter mine erindringer, i Hjemmet blev født mange Børn Piger og Drenge, Far var en af de yngste, Børnene havde det godt hos Farmor, og Farfar efter den Tids Målestok, Far blev altid regnet for noget for sig selv, han ville helst sidde og læse og skrive ligesaasnart han kunde få lov til det, han gik i Mandemarke Skole, jeg husker at den lå oppe på en Bakke, han var en meget dygtig Dreng og Læreren opdagede det hurtigt og gik hen til Farmor og Farfar og sagde, den dreng vil blive til noget, han må læse videre, Farmor og Farfar sagde imidlertid, vi har så mange Børn, vi har ikke Råd til det, Tiden gik og Far kom ud på Klintholm Gods som Svinedreng, han måtte samtidig løbe Ærinder for Arbejderne blandt andet købe Snaps til dem, den kostede den gang ikke mange Ører, så gik Tiden med Slid og Slæb og endelig langt om Længe, blev Far da Lærling i Landsled Brugsforening, det var lige noget for ham, og blev udlært og så kom han til Nordsjælland i Forretning, men nu skulle hen imidlertid i Tjenesten og kom til at ligge i Vordingborg. Når der var Orlov spadserede de den lange Vej fra Vordingborg og hjem og det drejede sig om mange Kilometer han havde en bror Fredrik (han er død nu) som dengang tjente på Godset Liselund, der var min mor Stuepige, hun var Karetmagerdatter fra Sønderby på Møen hendes Hjem var et Hjulmagerværksted som man dengang kaldt det, hvor man lavede de gamle lukkede Vogne, Karetmagerværkstedet eksisterer endnu og der bor min  Morbror Ejnar endnu, som nu er Enkemand.

Lige når man kommer er en lille Entre, så en lang Stue med et langt Bord med Bænke omkring, og et gammeldags Skrivebord, så en lille gang et køkken med Gammeldags Rygeovn et Soveværelse og en stue med alt mulig antik, så vidt jeg ved er intet forandret, uden for et mægtigt  Gråpæretræ og så en meget stor Have, Karetmagerværksted og en Bygning med Maskiner ved siden af og to Værelser ovenpå Tømrerplads, hvor der altid lå en Mængde Tømmer. Mor var født Lützhöft og det hed vi Børn også til Mellemnavn der er nu udkommet 2 Bøger om den Lutzhøfske Slægt

Nå Mor og Far mødte jo så hinanden på Liselund, hun var en meget høj køn mørkhåret Kvinde, de to forelskede sig i hinanden, men det var nu ikke noget for mine Bedsteforældre de stilede højere, selv om de havde begyndt i det små selv, men de to unge holdt sammen og der var intet at stille op, Mor var stejl og stolt, langt om længe blev de da gift det var 3 Maj 1918.

Liselund slot 2005

De bosatte sig i Overvindinge ved Vordingborg og Far kom til at arbejde på Frørenseriet, her i Overvindinge blev jeg født den 15 April 1919, efter et Stykke Tid flyttede de unge til Møen, her fik Far og Mor en lille Forretning i Nyborre, Bedstefar hjalp dem med det. Far fik en lille Hest og Vogn og kørte ud med Varerne, her blev Henry født d 12 Febr. 1920, en lille dejlig Dreng, og nu skulde alt jo være såre godt, men det gik anderledes, knapt et År gammel blev Henry syg en Aften, og næste Morgen var han Død af Kolorine, som man dengang intet middel havde mod, Far kørte den lille hvide Kiste til Borre Kirkegaard hvor han blev begravet samme Sted hviler min Mor nu, i mange År stod det lille hvide Kors for Enden af Graven men da Mor blev begravet blev Korset lagt ned. - - -

Sorgerne var imidlertid ikke forbi endnu.

Priserne på Varerne faldt og Forretningen gik ikke så godt med (men?) og en skønne Dag måtte Far og Mor gå fra den, det meste af deres Indbo blev solgt, og de fik kun lov at beholde Senge Bord og Stole og et Bogskab som Far endnu har.

Harry og Børge blev født, og Far sled og slæbte for Familien og så blev Tvillingerne født, de var svage fra Fødslen, Kurt havde engelsk Syge, men en god Kone som vi altid kaldte Moster Marie kom med Gedemælk til dem og lidt efter lidt begyndte de at trives.

Vi flyttede imidlertid til Nørreby og kom til at bo i et godt Hus, Far og Mor købte et par Strikkemaskiner, og de strikkede på Livet løs, Far strikkede og Mor solgte det, men en Dag da  det var glat Føre væltede Mor med sin Cykel og slog sig meget slemt, men hun blev ikke sendt på Sygehuset, men lå derhjemme lidt efter lidt blev mor da nogenlunde rask, men hun havde altid Hovedpine.

 Så en dag kørte Mor ud på Holme Saftstation, og spurgte Forvalter Stolze om han ikke kunde bruge Far, hvad kan han blev der spurgt, han kan alt svarede Mor, så kan han begynde, men Stolze opdagede hurtigt at han kunde andet en male han kom på Vejerboden og passe Regnskab, og det var lige noget for ham, Mor skrantede stadig og kom nu på Sygehuset den ene Gang efter den anden og Far måtte jo så ordne alt, stoppe vaske og lave Mad. Efter nogle År flyttede vi så ned i Haandværkerboligen (der er Sparekasse nu) det var en god Lejlighed.

Nu måtte Mor imidlertid helst ikke få flere Børn hun var jo aldrig rigtig rask, men så kom Efternøleren Ena, hun er nu gift og bor i Norge, hun var ligesom vi andre Børn velkommen.

Tiden gik og vi blev da ældre, så købte Far og Mor et ældre Hus i Vesturd(?), nu havde de igen fået deres eget, Far arbejdede tog Kursus pr Korrespondance skrev Skatteskemaer og Sange om Aftenen dygtiggjorde sig på alle måder, når Mor var væk måtte han jo også lave alt det øvrige Arbejde, så kom Mor til Vibedes Klinik og da hun kom hjem derfra var det ligesom Trykket i hendes Hoved var lettet hun blev raskere og raskere.

 Årene gik og i nogle År havde Mor det faktisk godt men måtte alligevel på Sygehuset engang imellem men hun tabte aldrig Humøret, hun spinkede og sparede og der blev længere og længere imellem hendes Ophold på Hospitaler.

og nu ville de have lavet Huset i Stand fra Ende til anden det blev gjort og det blev meget fint, nu skulde Far og Mor nyde det, der gik et Aars Tid de nåede at fejre Sølvbryllup da var de begge sidst i Fyrrerne så en Dag da vi var hjemme sagde Far, Mor bliver nødt til at gå til Læge, hun har en Knude i det ene Bryst og det viste sig at hun blev nødt til at tage til Finsens, hun fik Røntgen blev opereret, men intet hjalp, det bredte sig og hun blev kørt til København den ene Gang efter den anden hun døde kort efter hendes sidste Tanker gjaldt Far og os andre

Men Livet skulde jo leves videre, Sorgen mildnedes, og Far holdt op på Saftstationen og blev Regnskabsfører forskellige Steder på Savværket på Slagteriet på Marienborg Gods m.m. Men så kom Godsejer Scavenius og spurgte om Far kunde tænke sig at blive Regnskabsfører på Klintholm Gods, det må jeg tænke over sagde Far, det er jo et krævende Arbejde og jeg har jo ingen Eksamen men du er jo meget dygtig blev der sagt.

Han begyndte der og livede vældigt op i det med Liv og Sjæl, og nu på Tirsdag har han været Regnskabsfører der i 25 År, han er nu en Mand på 78 År stille rolig måske en Smule alvorlig, en Far man kan være stolt af, en Mand der har haft megen Sorg men også megen Glæde en mand  der er respekteret af alle, en Mand der er kommet til Tops til sidst, og hvor vi dog glæder os over det alle sammen Han har det godt nu. kører på Cykel på Arbejde hver Dag, Sommer og Vinter i al slags Vejr Ruth min Søster holder Hus for ham og hun gør det godt, hun har passet ham i mange År, de to kommer godt ud af det sammen og jeg håber af hele mit Hjerte at vi må beholde ham i mange År endnu Alle vi Børn har det godt to bor i Sverige en i Norge og vi andre herhjemme. Vi elsker ham alle sammen Børn Svigerbørn Børnebørn og Oldebørn vi ønsker ham Held og Lykke i Fremtiden.

Det som jeg har skrevet er som jeg mindes det

                                            Kærligst Alice

afskrift foretaget d. 5/12 1998 af

                                      Anne Lützhöft

 

Klintholm Gods - Den Gamle Hovedbygning ca. 1850

Klintholm Gods 2005. Her arbejdede min morfar i ca. 60 år. Han var langt op i firserne inden han lagde regnskabsbøgerne fra sig.

Klintholm Gods 2005

Hovedbygningen er for længst nedrevet....

Godskontoret, her arbejdede min morfar Thorvald Larsen i mange år.

Startside.