Startside.

Navnet Lützhöft, kan staves Lützhøft eller Lutzhöft eller Lutzhøft. Det kan også staves Lyshøft - dansk variant, Lyshøj, etc. De mange stavemåder skyldes selvfølgelig grænselandets omskiftelige vilkår under dansk eller tysk herredømme og den dermed følgende uvilje mod nabolandets tale- og skrivemåde. 

Slægten kan føres tilbage til byen Lutzhöft i Tyskland. Det første led på stamtræet var: Jes Nissen Lutzhöft, som levede 1610 til 1705.

Byen finder du ca. 13 km. øst for Flensborg. Se kort nedenfor.

Lutzhöft består af ca.  50 gårde og  huse...og et par hundrede indbyggere -  Altså en lille landsby.

Der ligger en rigtig god kro - Gaststätte Lutzhöft - i byen. Kongelig privilegeret -  Kong Frederik den VII.

Gaststätte Lutzhöft  ejes af familien Paulsen. Kroen er et besøg og en oplevelse værd. Jeg har for nylig besøgt stedet, og der bor  ingen i byen med navnet Lützhöft - Faktisk anede man ikke, at der fandtes en slægt med navnet Lützhöft.

Slægten går tilbage til 1600-tallet, hvor den første "Lützhöft" som hædersbevisning (tyske kilder) får lov til at benytte byens navn som efternavn. Fra anden side mener man, at slægtsnavnet er opstået på den måde, hvorpå stednavne sædvanligvis optages som slægtsnavne, nemlig at man ved flytning kalder sig (eller bliver kaldt) efter hjemstavnen.

Familienavnet optræder med forskellig stavemåder i de ældre kilder,  ligesom det forøvrigt gør i vore dage...henviser til NU/Dansk Ordbog

Fordanskningen af navnet bliver en kendsgerning efter Ttre-årskrigen (1848), hvor man pga. dansksindetheden beslutter at alle tyskklingende navne skal fordanskes.

Om den nye stavemåde var de lærde (danske og tyske) uenige.

Fra tysk hold tydedes navnet som opstået af: Luz = lille, höft = höved = høj;... Lutzhöft = lille høj = Lyshøj.

Fra dansk side tydedes navnet som opstået af Luz = lille, höft = høft:... Lutzhöft = lille lyshøj/en lyshøfte = Lyshøft 

Efter Genforeningen i 1920 besluttes det, at "Lützhöfter'ne" igen må benytte det oprindelige navn...

Der er nogle mærkværdigheder ved tilbagevendingen til den gamle stavemåde... nemlig u'et i første stavelse, som stadig bevares syd for grænsen. At det tyske ü bliver indført nord for grænsen, har jeg ikke kunnet finde grund eller årsager til.

Slægten, Lützhöft  - min gren, generation for generation.

Jes Lutzhöft, 1610-1705, Den første Lützhöft

Johann Jessen Lutzhöft, 1665-1716

Jes Lutzhöft, 1694-1764

Detl. Christian Lutzhöft 1733-1788

Erik August Friedrich Lutzhöft 1779-1832

Fredrich Lutzhöft, 1809-1861

Tre-års-krigen, (efter 1848), navneskiftet

Jørgen Lyshøft (dansk stavemåde), 1859-1924

Einar Lyshøft, 1896 - 19 ?                   

- søsteren (min mormor), Johanne Lyshøft, 1894-1946

Efter genforeningen

Frede Lützhøft, 1927- 19 ?                   

- min mor. Ruth Lützhøft Larsen, 1926- 1998

- mig Anne Lützhöft 1951

- mine børn:

Henrik Lützhöft 1975

Jesper Lützhöft 1978

Kim Lützhöft 1981

  Brød. Lützhöft krambod finder du i Roskilde.

Byen Lützhöft finder du 13 km. øst for Flensburg.

           

På Gaststätte Lutzhöft har de "Atmosphäre für bis zu 60 Personen ...

Se foto fra Byen

Den er gó nok ... Der står sørme Lützhöft

Her kan man få serveret god mad ...

Byen har trods alt en størrelse, når man skal nedsætte hastigheden.

´Det er min by ....

Kom roligt indenfor

Skal vi ikke engang mødes i byen Lützhöft, alle os med navnet Lützhöft ...

I Roskilde kan man finde et arbejdende museum, Brødr. Lützhøft Eftf.

Jeg er den lykkelige ejer af et eksemplar af Slægtsbogen. Søger du efter dine forfædre i slægten, så kan jeg måske hjælpe. Skriv til mig og oplys min om dine forældre - bedsteforældre, så studerer jeg gerne Slægtsbogen for dig.

Startside.