Startside.                                                                 

                                                              

 

Alle børn har krav på et godt, trygt, omsorgsfuldt og værdigt liv, er det gennemgående tema i bogen.                         

"Lad håbet komme indenfor" tager emner op, som er vigtige i forhold til børns opvækst, specielt i forhold til de mest sårbare børn i samfundet... Nogen lade folk komme ind under huden af sig, da vi i dagens Danmark har brug for andet og mere end en debat om emnet, hvilket er bevæggrunden for bogens tilblivelse.

Af forskellige årsager magter nogle forældre ikke at give deres børn en tryg og kærlig opvækst. Disse børn bliver ofte udsat for omsorgssvigt, og det er derfor vigtigt, at berette om/gøre noget ved sådanne forhold både indenfor familiens rammer men også i børneforsorgens varetægt, der som regel afsluttes, når et barn udskrives fra eksempelvis... et børnehjem. 

Efter udslusningen står barnet / den ny-voksne meget alene uden et bagland at støtte sig til, hvilket kan resultere i en katastrofal fremtid. Dette emne bliver blandt mange andre beskrevet i "Lad håbet komme indenfor"… Alt sammen set i børnehøjde.

"Lad håbet komme indenfor" handler om et langt liv i børneforsorgens varetægt.                    

Arianne, der er bogens hovedperson bliver umiddelbart efter fødslen anbragt på en institution ... og 16 år efter forlader hun institutionslivet. Ind imellem disse skelsættende begivenheder bliver hun bl.a. udsat for institutions- og forstanderindeskifte og en voldtægt, der er "næsten legitim" - hun er jo bare en børnehjemsunge... Denne voldtægt af såvel sjæl som krop sætter dybe spor i hendes barnesind.                 

”Alle børn har krav på et godt og værdigt liv” er det tema, der ligger som bevæggrund for bogens tilblivelse og udgivelse.

Anne Lützhöft

Pressen skrev:

Romanen handler om pigen Arianne, der aldrig har oplevet andet end at bo på et børnehjem... Romanens titel er optimistisk: "Lad håbet komme indenfor". Men for mange børnehjemsbørn har livet ikke netop formet sig som en dans på roser... Børn på et børnehjem er vant til at leve i en gruppe og finder tryghed i gruppen. Når de så forlader børnehjemmet oplever mange unge, at de står i et ingenmandsland, og det kan let føre til, at de glider ind i nye grupper - måske i misbrugsmiljøer... Der er behov for mere fokus på, hvordan udslusningen fra børnehjem gøres bedre... Midtjyllands Avis

Forfatteren har begået "Lad håbet komme indenfor", der ligesom debutromanen fra 1997 tager afsæt i en række personlige oplevelser... 51-årige Anne Lützhöft har haft nærkontakt med mange af livets skyggesider. Som spæd blev hun fjernet fra familien, og som ung pige oplevede forfatteren et voldeligt forhold... "Lad håbet komme indenfor" er en virkelighedspræget roman, der tager udgangspunkt i et børnehjemsbarns opvækst og vilkår... Århus Stiftstidende

Forfatteren Anne Lützhöft var børnehjemsunge ved Boeslunde. Hendes seneste roman tager udgangspunkt i verdenen i og omkring børnehjemmet... I "Lad håbet komme indenfor" møder vi hovedpersonen Arianne den dag hun som lille pige må forlade Spædbørnehjemmet "Lillebo" og i stedet flytte til børnehjemmet ved Boeslunde... Hovedindtrykket af bogen er særligt positivt på grund af de mange beskrivelser af børnehjemsmiljøet, set gennem barneøjne. Her kommer man ind under huden hos den lille pige... Man fornemmer også tydeligt den vilje og det håb der - vilkårene til trods - gør Arianne i stand til at udvikle sig som menneske. "Lad håbet komme indenfor" er en læseværdig bog af selvbiografisk karakter... Sjællands Tidende

 

Bogen handler om et langt liv i børneforsorgens varetægt. Og man må sige at forfatteren har sin research i orden. Hun blev i -1951- fjernet fra sin familie otte dage gammel og anbragt på et spædbørnehjem ved Næstved. 2 år efter blev hun overført til Boeslunde Børnehjem, hvor hun boede til hun blev 15 år... I årene på det indremissionske børnehjem siger Anianne (bogens hovedperson) farvel til både hjertevennen Kenneth og Plejemor, der erstattes af en ung, smart model, der smider alle de hjemmestrikkede uldunderbukser ud. Og hun kommer nu ud for nogle skelsættende begivenheder, der kommer til at præge resten af hendes liv...  Socialpædagogen

"Lad håbet komme indenfor" er en gribende historie om et barns oplevelse af en opvækst på et børnehjem. Anne Lützhöft fortæller i et gribende billedsprog, om en lille poetisk sjæl, Arianne. En tankevækkende og læseværdig bog ...Galten Folkeblad

"Lad håbet komme indenfor" hedder en fin bog, der fortæller om at være børnehjemsbarn. Bogen er et godt indslag i debatten om anbragte børn, set ud fra en socialpolitisk synsvinkel. Bogens styrke ligger i, at historien er fortalt gennem Arianne selv. At vi her får barnets tanker, om det at være anbragt. Og det er altså guld værd at få serveret den slags viden. Bogen er beskrivende og stiller ikke spørgsmål og giver ikke svar. Men den sætter tanker i gang. Læs bogen ...Dagbladet Arbejderen

"Lad håbet komme indenfor" er en roman af Anne Lützhöft. Den handler om Arianne, der straks efter fødslen bliver anbragt på en institution. Først som 16 årig forlader hun institionslivet og står nu helt alene uden nogen at støtte sig til og med en usikker fremtid. Anne Lützhöft voksede selv op på et børnehjem... HELSE

"Lad håbet komme indenfor"  kan kun gives roser med på vejen for den åbenhed og evne til at fortælle ærligt fra et barns vinkel...TV2

Der er meget selvbiografisk stof i den roman som Anne Lützhöft nu har på trapperne. Den handler om pigen Arianne, der - som Anne vokser op på børnehjem. Romanens titel er optimistisk: "Lad håbet komme indenfor" Men for mange børnehjemsbørn har livet ikke netop formet sig som en dans på roser... MidtjyllandsAvis

Med sin bog har Anne Lützhöft ydet sit bidrag til større forståelse for børnehjemsbørns vanskelige vilkår. Man læser bogens titel: "Lad håbet komme indenfor" som en opfordring til læseren om at hjælpe Arianne  (ar i Anne), dér hvor vi møder hende. Hermed er bogen anbefalet...HjerneSagen

 

"Lad håbet komme indenfor" er en dybt bevægende fortælling..
Forfatteren Anne Lützhöft, formår at lade sine læsere se med barnets øjne.
Når man, via forfatterens hjemmeside, sætter sig ind i hendes livshistorie, erfarer man, at hun har den fornødne baggrund for at skrive netop denne fortælling. Anne Lützhöft er selv opvokset på et børnehjem, og har selv oplevet børnehjemsbarnet situation på egen krop.

Derfor formår hun så levende at videregive til sine læsere på denne uendelige smukke måde. 

 Fyldepennen

  Barndommens åg.     Mælkebøttebørn.      På skyggesiden.      På skyggesiden - Pigen på gyngen.      Lad håbet komme indenfor.                                

Startside.