Startside.

 Anmeldelser og omtaler af mine bøger.

                       

                  

Romanen handler om pigen Arianne, der aldrig har oplevet andet end at bo på et børnehjem... Romanens titel er optimistisk: "Lad håbet komme indenfor". Men for mange børnehjemsbørn har livet ikke netop formet sig som en dans på roser... Børn på et børnehjem er vant til at leve i en gruppe og finder tryghed i gruppen. Når de så forlader børnehjemmet oplever mange unge, at de står i et ingenmandsland, og det kan let føre til, at de glider ind i nye grupper - måske i misbrugsmiljøer... Der er behov for mere fokus på, hvordan udslusningen fra børnehjem gøres bedre... Midtjyllands Avis
Forfatteren har begået "Lad håbet komme indenfor", der ligesom debutromanen fra 1997 tager afsæt i en række personlige oplevelser... 51-årige Anne Lützhöft har haft nærkontakt med mange af livets skyggesider. Som spæd blev hun fjernet fra familien, og som ung pige oplevede forfatteren et voldeligt forhold... "Lad håbet komme indenfor" er en virkelighedspræget roman, der tager udgangspunkt i et børnehjemsbarns opvækst og vilkår... Århus Stiftstidende
Forfatteren Anne Lützhöft var børnehjemsunge ved Boeslunde. Hendes seneste roman tager udgangspunkt i verdenen i og omkring børnehjemmet... I "Lad håbet komme indenfor" møder vi hovedpersonen Arianne den dag hun som lille pige må forlade Spædbørnehjemmet "Lillebo" og i stedet flytte til børnehjemmet ved Boeslunde... Hovedindtrykket af bogen er særligt positivt på grund af de mange beskrivelser af børnehjemsmiljøet, set gennem barneøjne. Her kommer man ind under huden hos den lille pige... Man fornemmer også tydeligt den vilje og det håb der - vilkårene til trods - gør Arianne i stand til at udvikle sig som menneske. "Lad håbet komme indenfor" er en læseværdig bog af selvbiografisk karakter... Sjællands Tidende
Bogen handler om et langt liv i børneforsorgens varetægt. Og man må sige at forfatteren har sin research i orden. Hun blev i -1951- fjernet fra sin familie otte dage gammel og anbragt på et spædbørnehjem ved Næstved. 2 år efter blev hun overført til Boeslunde Børnehjem, hvor hun boede til hun blev 15 år... I årene på det indremissionske børnehjem siger Anianne (bogens hovedperson) farvel til både hjertevennen Kenneth og Plejemor, der erstattes af en ung, smart model, der smider alle de hjemmestrikkede uldunderbukser ud. Og hun kommer nu ud for nogle skelsættende begivenheder, der kommer til at præge resten af hendes liv...  Socialpædagogen
"Lad håbet komme indenfor" er en gribende historie om et barns oplevelse af en opvækst på et børnehjem. Anne Lützhöft fortæller i et gribende billedsprog, om en lille poetisk sjæl, Arianne. En tankevækkende og læseværdig bog ...Galten Folkeblad
"Lad håbet komme indenfor" hedder en fin bog, der fortæller om at være børnehjemsbarn. Bogen er et godt indslag i debatten om anbragte børn, set ud fra en socialpolitisk synsvinkel. Bogens styrke ligger i, at historien er fortalt gennem Arianne selv. At vi her får barnets tanker, om det at være anbragt. Og det er altså guld værd at få serveret den slags viden. Bogen er beskrivende og stiller ikke spørgsmål og giver ikke svar. Men den sætter tanker i gang. Læs bogen ...Dagbladet Arbejderen
"Lad håbet komme indenfor" er en roman af Anne Lützhöft. Den handler om Arianne, der straks efter fødslen bliver anbragt på en institution. Først som 16 årig forlader hun institionslivet og står nu helt alene uden nogen at støtte sig til og med en usikker fremtid. Anne Lützhöft voksede selv op på et børnehjem... HELSE
"Lad håbet komme indenfor"  kan kun gives roser med på vejen for den åbenhed og evne til at fortælle ærligt fra et barns vinkel...TV2
"Positiv og livsbekræftende" - "Bogen er først og fremmest et budskab om stolthed og vilje"
B.T.
"På skyggesiden er en fortælling på to planer. Udover beretningen fra sygesengen er det også fortællingen om pigen Annes opvækst på et børnehjem..." " barndomsminderne giver bogen et positivt skær..." "Samtidig sætter de fortællingen i perspektiv". 
Århus Stiftstidende
"Det er på mange måder en unik bog, Lützhöft har begået, først og fremmest fordi den løfter indtil flere slør for, hvordan det opleves at blive ramt af en sygdom, der er kendt for at påvirke så fundamentale funktioner som hukommelse, sprog, læse- og skrivefærdigheder samt tænkning i allerbredeste forstand..." " På skyggesiden er en så absolut læseværdig bog"... "Anne Lützhöft skriver klart og gribende".
Politikken
"Den hidtil mest menneskelige bog i HjerneÅret - noget så overset som en hjerneskadet patiens beretning..." "Denne opgave løses exceptionelt godt i Anne Lützhöft bog" "På trods af titlen 'På skyggesiden' er bogen ikke misantropisk eller mistrøstig. Den er positiv".
Information

"Der er meget at glæde sig over
- Livet er: "Alt til trods".
Det giver stof til eftertanke.
Hermed kan bogen varmt anbefales.

HjerneSagen

 

"Forfatterens livshistorie har smittet af på værket,
der handler om langt mere end et liv i modgang"

Århus Stiftstidende

 

"Her er mange kloge ord,
som kun kan hentes
med et usædvanligt livsforløb"

Hjemmet

 

"Teksterne gennemstrømmes af en glæde ved livet, som smitter..."
Midtjyllands Avis
"At skrive det, man har på hjertet, på denne form, er en krævende opgave, men det lykkes."
HjerneSagen

"Det er et budskab om livsglæde.
Men den er dobbelt.
På den ene side er det det grimme,
og på den anden side af tilværelsen
har du det smukke"

Århus Stiftstidende

 

"Lad håbet komme indenfor" er en dybt bevægende fortælling..
Forfatteren Anne Lützhöft, formår at lade sine læsere se med barnets øjne.
Når man, via forfatterens hjemmeside, sætter sig ind i hendes livshistorie, erfarer man, at hun har den fornødne baggrund for at skrive netop denne fortælling. Anne Lützhöft er selv opvokset på et børnehjem, og har selv oplevet børnehjemsbarnet situation på egen krop.

Derfor formår hun så levende at videregive til sine læsere på denne uendelige smukke måde. 

 Fyldepennen

 

                                                                               

Startside.